Pokladní systémy

S rozvojem obchodu, zkvalitňování služeb obchodníků a zvyšujícími se požadavky zákazníků se stalo běžnou zvyklostí dostat od prodejce účtenku, ze které je možné vyčíst po jednotlivých položkách jaké zboží jsme nakoupili, jaká je cena jednoho kusu, kolik kusů jsme zakoupili, cenu zakoupeného počtu kusů a v neposlední řadě i cenu celého nákupu. Ve spodní části účtenky je většinou provedeno rozúčtování daně z přidané hodnoty (DPH) a vyčíslen základ daně pro plátce DPH, kteří si tuto zaplacenou daň uplatňují ve svém daňovém přiznání.

Účtenka má v hlavičce uvedeny identifikační údaje obchodníka, u kterého jsme nakoupili, a v zápatí najdeme poděkování za návštěvu, za nákup nebo jiný text, vyjadřující úctu obchodníka za to, že jsme si pro nákup vybrali zrovna jeho obchod nebo prodejnu a přání, abychom příště přišli znova. Na základě takové účtenky není složité v případě spokojenosti zákazníka vzpomenout si, kde uvedené zboží koupil, jaká byla jeho cena, kolik kusů koupil a návštěvu opakovat. V opačném případě není ale také složité obchodníka podle účtenky najít a vady zboží reklamovat. Nejdůležitějším a koncovým bodem každé maloobchodní prodejny z hlediska odbavení zákazníka je tedy POKLADNA.

pokladní systémy  

Ať už se jedná o maloobchodní prodejnu s obsluhou nebo samoobslužnou, vždy je potřeba výše zmiňované údaje zadat (prodejní cena zboží nebo služby, odebrané množství, způsob platby a někdy i další údaje např. pokud se jedná a poskytnutí slevy při nákupu na ZÁKAZNICKOU KARTU, DÁRKOVÝ POUKAZ apod.).

Pro snadnou identifikaci zboží nebo služby se dnes používá čárový kód, který musí umět pokladna zpracovat. Proto je součástí pokladny snímač čárových kódů a tiskárna účtenek, na které se účtenka vytiskne. Další nezbytnou součástí pokladny je zákaznický displej, který umožňuje zákazníkovi sledovat názvy a ceny zadávaných položek a na závěr celkovou cenu k zaplacení.

Všechny tyto funkce však není možné provádět na pokladně bez programu, který společně s výše popsaným hardwarovým vybavením ( pokladna, snímač čárového kódu, tiskárna účtenek, displej pro zákazníka) tvoří tzv. POKLADNÍ SYSTÉM.

Hlavní VÝHODY POKLADNÍCH SYSTÉMŮ pro obchodníka:

 • automatické vyskladňování zboží ze skladu při prodeji bez nutnosti dalšího zásahu obsluhy
 • využití čárového kódu a snímačů pro urychleni odbaveni zákazníka u pokladny
 • zamezeni chyb obsluhy při zadáváni ceny, při rozlišení sortimentu nebo daňové skupiny
 • zamezeni chyb obsluhy při zadáváni poctu kusů
 • okamžitý přehled obchodníka o skladových zásobách, prognózách prodeje v časových horizontech během dne nebo během sledovaného období
 • možnost operativního řízení zásob a okamžitého doobjednání zboží v případě neočekávaných prodejů některých položek sortimentu

Podle čeho pokladní systém vybírat?

 • velikost prodejny
 • prostředí, ve kterém bude pracovat
 • prostory pro umístění ( místo na pultě, instalace do prodejního boxu s pásem)
 • předpokládaný počet zákazníků za den a ve špičce
 • sortiment zboží nebo služeb
 • jak sladit design pokladny a interiéru
 • cena s ohledem na rozvoj prodejny s perspektivou cca 4let
 • kolik uživatelů bude se systémem pracovat
 • návaznost na účetní program
 • návaznost na E-shop

Níže jsou ukázky jednoduchého pokladního systému vhodného pro malou prodejnu nebo stánek, dále řešení pro střední velikost maloobchodní prodejny až po velké supermarkety s více pokladnami.

 

Jednoduchý pokladní systém s pokladnou A100:

Možnost využití v těchto oblastech:

 • Maloobchod
 • Kancelář
 • Doručovací služby
 • Restaurace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

 • Integrovaný displej pro zákazníka
 • Fiskální paměť pro uložení až 4000 denních účtů
 • Tisk účtů
 • Kalkulátor
 • Nápověda
 • Programovatelné grafické logo

FUNKCE V MALOOBCHODNÍM REŽIMU:

 • Kontrola množství
 • Tisk účtů
 • Až 9 oddělení, 10 skupin
 • 2100 položek (PLU)
 • Volné zadávání cen
   

FUNKCE V RESTAURAČNÍM REŽIMU:

 • Až 40 kreditních/zákaznických účtů
 • Automatický tisk účtů pro bar a kuchyň
 • Přehled otevřených účtů
 • Provoz až pro 16 pokladníků současně

TISK Z FISKÁLNÍ PAMĚTI:
Druhy výpisů:

 • Podle PLU
 • Podle prodavačů
 • Podle daně, skupin, času, oddělení, dostupného množství
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:  
Displej 2xLCD, 10 sedmi-segmentových znaků
Klávesnice 24 kláves (11 číselných, 13 funkčních)
Rozměry 200 x 50 x 95 mm
Hmotnost 0,45 kg
Šířka tisku 57 mm
Provozní teplota -15°C až 45°C
Napájení Interní dobíjecí baterie - 6,00V / 1,5Ah, Napájecí adaptér AL 9V / 200mA
Spotřební materiál Role termo papíru – šířka 57 mm
Komunikace PC, snímač čárových kódů, elektronické váhy, počítačový software
Příslušenství Komunikační rozhraní RS-232C, kožený obal

 

Řešení pro střední velikost maloobchodní prodejny až po velké supermarkety:

Pokladní systém se liší zejména hardwarovým vybavením. Na pozici pokladny může být standardní počítač s programem pokladna nebo profesionální pokladna s dotykovým displejem a programem. Rozsah licencí pokladních systému je připraven k zaslání emailem na vyžádání po sdělení základních informací o prodejně.

pokladní systémy   pokladní systémy   pokladní systémy

HLAVNÍ OKNO PROGRAMU

Popis tlačítek:

 • Vybrat odběratele – zobrazí se okno pro výběr odběratelů
 • Sortiment – zobrazí se okno pro výběr položek ze sortimentu
 • Storno položky – odstraní označenou nebo poslední položku z účtenky
 • Celkové storno – stornuje celou účtenku
 • Minus – umožňuje vkládat záporné položky do účtenky
 • Sleva – změna ceny umožňuje změnit ceny nebo poskytnou slevy na zvolenou položku dokladu.
 • 0-9 – vloží do kódu danou číslici
 • , - vloží desetinnou čárku
 • <X| - smaže poslední znak čárového kódu.
 • Potvrdit – vyhledá produkt podle zadaného čárového kódu.
 • Menu – zobrazí konfiguraci zkratek
 • Total – umožní uzavření účtenky

Obrazovka je rozdělena na několik částí. V levé horní části je možnost zvolit odběratele a také přidávat položky účtenky pomocí výběru z celého sortimentu. Pod tímto je zobrazeno veškeré zboží, které je aktuálně na účtence. V pravé horní části je zobrazen seznam PLU, tedy zkratek, které reprezentují různé položky sortimentu. Pomocí šipek je možné se pohybovat po jednotlivých stranách zkratek. V pravé dolní části je pak klávesnice, která může být použita na vložení čárového kódu. Tlačítko TOTAL slouží pro uzavření účtenky a její zaplacení. Tlačítkem menu je možné definovat zkratky PLU a to jejich přiřazení k položkám sortimentu a barev.

 

Projekty

Pokladna s EET
Pokladní systémy
Výroba plastových karet
Transware inet
Jídelna inet
Přístupový a docházkový systém
Parking mobile system
Čipování zvířat

 

E-shop

Mobilní terminály
Snímače čárových kódů
Pokladna s EET
Pokladny a příslušenství
Tiskárny čárových kódů
Tiskárny karet
Samolepící etikety
Termotransfer pásky
Zabezpečovací systémy
RFID prvky a příslušenství
PET čipy a snímače
Držáky karet

Menu

Úvodní strana
O firmě
Partneři
Podpora
Kontakty

 

Nabídka práce

Obchodní zástupce

 

 

Tvorba webových stránek Kleindesign.cz | Copyright © Microdata s.r.o. | odkazy